Berlin

Niezwykłe miasto. Pełne kontrastów i mieszających się kultur, miasto przełomu i brama na zachód. Miejsce, w którym znajdziemy zarówno mnóstwo zieleni jak i prawdziwą wielkomiejską metropolie. Tu żyje cała Europa i cały świat.  Czy potrzeba więcej argumentów, aby stwierdzić, że sesja narzeczeńska w Berlinie to świetny pomysł ?

Sesja narzeczeńska w Berlinie gdzie?

Możliwości jest mnóstwo. Nie trzeba się specjalnie wysilać by znaleźć znakomitą miejscówkę. Wystarczy wziąć parę i pójść na niespieszny spacer niezwykle ciekawymi ulicami centrum Berlina. Pełno tu klimatycznych, gustownie urządzonych knajpek i restauracji w których przesiadują mieszkańcy miasta.

Berlin ma także historyczne znaczenie, dlatego nie możemy zapomnieć o szczątkach muru berlińskiego okalającego do dziś miasto.

Poza wielkomiejskim duchem miasto ma także swoją drugą, zieloną twarz, którą postanowiliśmy odkryć z naszą lokalną parą.

Berliński ogród botaniczny

To nie był okres na wykonywanie plenerów na zewnątrz. Pomimo, że miasto ma tyle do zaoferowania, na przełomie lutego i marca zdecydowanie musieliśmy się gdzieś schować, aby móc pracować w komfortowych warunkach. Nasz wybór padł na berliński Ogród Botaniczny. Niezwykłe miejsce bo to trzeci co do wielkości obiekt tego typu. Uwielbiamy sesje w otoczeniu natury, roślin, kochamy palmy oraz kaktusy. Jak się okazuje, nasze pary również J Wybór więc był niezwykle prosty.

Saskia and Felix

Dwa lata temu postanowiliśmy, że musimy pójść nieco dalej. Musimy się rozwijać by nie stać w miejscu. By tak się stało powinniśmy wyjść z ofertą poza granice naszego kraju. Miejsce w którym żyjemy daje nam niezwykłą możliwość pracy z ludźmi, którzy na stałe mieszkają za naszą zachodnia granicą.

W taki sposób trafiła do nas niezwykła niemiecka para Saskia i Felix. Naprawdę fajni ludzie. Ciągły uśmiech, życzliwość i otwartość to cechy, które niestety nie są zbyt często widoczne na polskich ulicach. Chociaż my mamy szczęście pracować głównie z tą mniejszością J.

Saskia i Felix są naprawdę niezwykli, bardzo szybko przywykli do aparatu i złapali rytm ;). Wystarczyło kilka wskazówek by o nas całkowicie zapomnieli i zaczęli się dobrze bawić. Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że bardzo się kochają i uwielbiają ze sobą spędzać czas.

Nasza niemiecka przygoda jeszcze się nie kończy. Co prawda dalsza część historii nie nastąpi już w magicznym Berlinie ale za parę tygodni spotkamy się znowu z Saskia i Felix`em.

 

Berlin

It’s a remarkable city. A city full of contrasts and mixed cultures, a city of breakthrough and a gateway to the west. A place where you will find a lot of greenery and a real metropolis. The whole of Europe and the whole world lives here.  Do you need more arguments to say that the fiancé session in Berlin is a great idea?

Fiancé Session in Berlin – where?

There are plenty of possibilities. You don’t have to make much effort to find a great place to stay. Just take a couple and take a slow walk through the very interesting streets of the center of Berlin. It is full of climatic, tastefully decorated pubs and restaurants in which the residents of the city sit.

Berlin is also of historical importance, so we can not forget the remains of the Berlin Wall surrounding the city to this day.

Apart from the urban spirit, the city also has its second green face, which we decided to discover with our local couple.

Berlin Botanical Garden

It was not the time for outdoor session. Although the city has so much to offer, at the turn of February and March we definitely had to hide somewhere to be able to work in comfortable conditions. Our choice fell on the Berlin Botanical Garden. An unusual place because it is the third largest object of this type. We love sessions surrounded by nature, plants, we love palm trees and cactus. As it turns out, our couples also chose so it was very simple.

Saskia and Felix

Two years ago, we decided that we had to go a little further. We need to develop so that we do not stand still. For this to happen, we should go beyond the borders of our country. The place we live in gives us a unique opportunity to work with people who live permanently beyond our western border.

This is how the unusual German couple Saskia and Felix came to us. Really cool people. Constant smile, kindness and openness are the features that unfortunately are not often visible on Polish streets. Although we are lucky to work mainly with this minority.

Saskia and Felix are really extraordinary, very quickly got used to the camera and caught the rhythm ;). A few tips were enough to make them completely forget about us and start having fun. Certainly not without significance was the fact that they love each other and love to spend time with each other.

Our German adventure is not over yet. Although the rest of the story is not going to happen in magic Berlin but in a few weeks we will meet again with Saskia and Felix on their wedding day.

 

Powrót